Föreläsningar

Föreläsningar och författarsamtal erbjuds från och med 15 mars 2022.
Det finns flera olika föreläsningar att välja bland, beroende på ert behov. Gemensamt för alla föreläsningar är att de utgår ifrån boken Vi var bara barn – om barnendometrios och vad som behöver göras. Det vill säga att de bygger på de 122 inskickade berättelserna, allt forskningsunderlag i boken samt författarens egna erfarenheter och kunskap om sjukdomen och kontexten som endometrios och endometriosdrabbade befinner sig i. Alla föreläsningar går att anpassa och göra om till eller kompleteras med en workshop. Skicka ett mail till vmanfredproduktion@gmail.com så kan vi diskutera hur just era behov vävs in.

Allmän föreläsning

Denna föreläsning passar många. Den är perfekt för personer som vill bli bättre endometriosallierade och medmänniskor. Föreläsningen utgår från boken och går igenom grunderna för vad endometrios är, vilka tecken en kan leta efter och hur en går till väga för att söka vård – men också vad en behöver vara beredd på. I föreläsningen lyfts exempel ur boken från de 122 berättarna. Beroende på storlek kan föreläsningen göras till mer av en ren workshop. Vi samtalar oss fram till en form som passar ert sammanhang.

Föreläsning för unga och drabbade

Denna föreläsning passar för skolklasser, fritidsgårdar, idrottsföreningar och drabbade av endometrios i alla åldrar. Beroende på åldern hos de som lyssnar anpassas föreläsningens innehåll och språk. Därför kommer det även vid bokning stämmas av vilken förkunskap anordnaren uppskattar att deltagarna har. Den här föreläsningen passar för de som själva har endometrios, tror att de har endometrios men också för unga. Föreläsningen kan med fördel användas som en del i skolans sexualundervisning för att ytterligare stärka schyssta relationer mellan unga. Beroende på storlek kan föreläsningen göras till mer av en ren workshop. Vi samtalar oss fram till en form som passar ert sammanhang.

Föreläsning för vårdpersonal

Denna föreläsning riktar sig till er som arbetar inom vården. Vi stämmer av att alla deltagare har en uppdaterad förståelse av vad endometrios är och innebär och går igenom en sammanfattning av det senaste inom endometriosforskning. Stort fokus i föreläsningen läggs vid att fördjupa patientperspektivet och barnperspektivet i kontakt med endometriospatienter och patienter som uppvisar klassiska endometriossymtom. Utgångspunkten är som i alla föreläsningar de 122 berättelser som ligger till grund för hela projektet. Föreläsningen passar alla inom vården oavsett utbildning eller fokusområde men är specifikt relevant för kvinnokliniker, ungdomsmottagningar, elevhälsa, vårdcentraler och barnkliniker. Föreläsningen kan anpassas efter beställaren och deltagarnas behov och storlek.

Föreläsning för skolpersonal och fritidsledare

Denna föreläsning passar er som arbetar med barn i barns vardag. Oavsett sammanhang. Föreläsningen utgår från boken Vi var bara barn – om barnendometrios och vad som behöver göras och anpassas efter deltagarnas behov. Vi går igenom vad endometrios är, vilka tecken en kan leta efter och hur en kan vara en trygg vuxen som hjälper barnet eller den unga vidare. Hur en stöttar istället för att motarbeta. Vi kommer att ta upp worst case senarios från boken såväl som tillfällen där det har blivit bra. Vi diskuterar utifrån era frågor och tankar och arbetar tillsammans fram rutiner för er verksamhet kring hur ni kan stötta barn och unga med endometrios och andra gynekologiska besvär, syndrom och sjukdomar.

Författarsamtal

Det går också att boka in ett författarsamtal där vi bara fokuserar på boken. Det gäller både dess innehåll och processen bakom den. Detta passar till exempel de mer intima sammanhangen. Såklart kommer även endometrios diskuteras men i detta format finns också möjlighet till flexibilitet där det kan vara en del av ett panelsamtal eller en författardag på till exempel ett bibliotek, en del av ett event eller en stund för dig och dina vänner att fördjupa er i ämnet. Pris anpassas efter sammanhang.


För frågor kring föreläsningarna, priser och bokning, kontakta vmanfredproduktion@gmail.com.