Om

Vi var bara barn  är ett bokprojekt om och med barnen med endometrios. Boken riktar sig till anhöriga eller medmänniskor till någon med endometrios eller med kraftiga menssmärtor, som är föräldrar till en flicka eller till vuxna som själva har endometrios. Men också äldre tonåringar med endometrios samt vård- och skolpersonal kan med fördel ta del av boken. 

Projektet vill delvis ge alla de nuvarande och före detta barn med endometrios en röst i samhället och ett forum där de blir trodda och lyssnade på. Men framförallt ska boken kunna fungera som en kunskapsbank till de som vill stötta någon med endometrios, en slags handbok i hur du är en god medmänniska och allierad till de med sjukdomen. Boken baseras på 122 inskickade berättelser från nuvarande eller före detta barn med endometrios, som tillsamman ger läsare en bild av vilken verkligheten är för många med sjukdomen. Boken innehåller också forskning, egna erfarenheter, tips och råd och mina tankar om vad som behöver göras.

Boken lanseras den 15 mars 2022, i samband med den internationella endometriosmånaden som infaller i just mars varje år.

Boken ges ut på eget förlag och har producerats av V.Manfred produktion med stöd av Längmanska stiftelsen kulturfond och bidrag från gåvogivare via crowdfunding under perioden 20 oktober 2021 – 27 januari 2022.

Om Victoria Manfred

Jag sitter sedan 2018 i styrelsen hos Barnendometriosfonden och ansvarar bland annat för fondens kommunikationsarbete. 2017 skrev jag kandidatuppsatsen ”Endometri-vadå?!?!” om hur endometrios och endometriosdrabbade beskrivits i media under en 6 månadersperiod 2016 – i efterdyningarna av beslutet om att ta fram svenska nationella riktlinjer för sjukdomen. Mellan 2016-2020 arbetade jag genom föreningen Lingonkollektivet för att öka kunskapen om mens i samhället, framförallt hos unga, genom olika projekt. Bland annat genom att producera Mensfilmen: Klicka här för att se den. Tillsammans med flera andra aktörer genomförde vi en namninsamling och kampanj under hashtaggen #deträckerinte, som ett svar på remissversionen av de nationella riktlinjerna för vård av endometrios. På en månad fick vi in 2661 underskrifter till våra gemensamma kommentarer. Vissa av punkter i kampanjen återfanns sedan i den slutgiltiga versionen av riktlinjerna, som började gälla 2019. Det räcker fortfarande inte, och Vi var bara barn och andra projekt jag är involverad i är en del i arbetet för att svensk endometriosvård en dag ska vara bra nog.

Jag har också flera års erfarenhet av att arbeta inom grundskola. Jag är utbildad kreativ producent och förutom projektet Vi var bara barn och liknande projekt frilansar jag som kommunikatör, koordinator och projektledare i kultur-, utbildnings- och förändringsprojekt.


Flickor blir inte kvinnor för att de får mens och endometrios är inte mensvärk.